Xây dựng thành phần Joomla Tuỳ chỉnh trong vòng vài phút

Tạo và sửa các component joomla đầy đủ chức năng, sẵn sàng để cài đặt, trong thời gian ngắn. Nó có thể giúp bạn tự động hóa tất cả các công việc tẻ nhạt của việc phát triển Joomla, đem lại cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung vào sửa các công cụ có vấn đề.

Joomla Component Creator
 • Tùy biến cao

  Thêm và cấu hình của bạn xem, bảng biểu và các lĩnh vực từ một giao diện duy nhất, dễ sử dụng.

 • Chức năng

  Thiết kế các hình thức đầy đủ chức năng và danh sách xem cho admin và kết thúc trước tích là thành phần của bạn.

 • Tương thích

  Thành phần của bạn đã sẵn sàng để cài đặt Joomla 1,6, 1.7, 2,5 và 3,0 cài đặt.

 • Nhanh chóng & mạnh mẽ

  Sử dụng component Creator là nhanh nhất và giàu tính năng nhất để phát triển Joomla.

 • Tiêu chuẩn tuân thủ

  Tất cả các mã được tạo ra hoàn toàn sau cấu trúc Joomla MVC. Không có lộn xộn, không có thừa.

 • Có thể truy cập

  Miễn phí sử dụng một bảng thành phần. Không giới hạn các bảng với giá từ €19/tháng.

thành phần được tạo ra bởi 58,661 thành viên ... và đếm!

User testimonials

What a great way to get an insight and build quickly. Probably the best add-on, especially for developers, that I've ever seen.

willhall

Developing my first few components, this has been a great asset. Takes the hard work out of getting started - Thanks.

irpaulus

I have almost 10 years experience in joomla! and mambo, I can say that Joomla! Component Creator is the best service for joomla! I've tried. Thanks

Ciro Artigot, IT manager - ecodes

We use cookies so that you can place orders and we can provide a better service. You can control the use of cookies at the individual browser level. If you reject cookies, you may still use our website, but your ability to use some features or areas of our website may be limited.